Krótka Historia

01 kwietnia 1989 r. założona została spółka Zakład Elektromechaniki Dźwigowej „OLLIFT” s.c. Założycielami są Panowie Ryszard Bławiczak i Marian Oleś. Firma działała w obszarze montażu, serwisu i konserwacji urządzeń transportu bliskiego – dźwigi osobowe, towarowe, towarowo osobowe oraz platformy dla osób niepełnosprawnych.

Od roku 01.01.2016 r. firma kontynuowała swoją działalność pod kierownictwem Ryszarda Bławiczak i syna Roberta Bławiczak.

Od 01.01.2020 r., firma kontynuuje działalność po przekształceniu w OLLIFT Robert Bławiczak, zgodnie z dotychczasowymi standardami i we współpracy z dotychczasową kadrą pracowniczą.

Główna siedziba – biuro – znajduje się w Krakowie przy ul. Komandosów 3/27.

Obszar działalności firmy to głównie miasto Kraków, wraz z przynależącymi do jego okolic i województwa miejscowościami.